Davet

Değerli Çevre Mühendisliği Paydaşı,

Ülkemizin çözülmeyi bekleyen birçok çevre sorunu bulunmaktadır. Bu çevre sorunlarının çözümüne en büyük katkının Çevre Mühendisleri tarafından verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Önümüzde çözüme kavuşturulması gereken birçok çevre sorunu varken bu sorunların kendiliğinden veya bir başkası tarafından çözülmesini beklemek yerine aksiyon almak durumunda olanların da yine Çevre Mühendisleri ve bu mühendisleri yetiştiren Çevre Mühendisliği Bölümleri olması gerektiğini düşünüyoruz.

Ülkemizin çevre sorunları Çevre Mühendislerinin tek tek bireysel çabaları veya Çevre Mühendisliği Bölümlerinin ayrı ayrı çabaları ile değil aynı hedefe doğru ilerleyen ancak çözümün birçok farklı parçasından biri olan Çevre Mühendisleri ve Çevre Mühendisliği Bölümleri ile mümkün olacaktır. Bu bağlamda yapılması gereken ilk iş ülkemiz için çevreye ilişkin hedef ve hedeflerin ortaya konulması ve ardından bu hedefe yönelik olarak ayrı ayrı ve ortak çalışmalar yürütülmesidir.

Çevre Mühendisliği Bölümlerinin yetiştirdikleri Çevre Mühendisleri ile Ülkemizin çevre sorunlarına çözüm üretebilmeleri için nicelik ve nitelik olarak yeterli derecede çevre mühendisi yetiştirmeleri gerektiği ortadadır. Değişen ve çeşitlenen çevre sorunlarına karşı çevre mühendislerinin de kendilerini yenileyebilmeleri, değişebilmeleri ve gelişebilmeleri gerekmektedir.

Çevre Mühendisliği Bölümleri birçok Bölüme göre ülkemizde görece yeni olmakla birlikte disiplinlerarası bir eğitime sahip olmasından dolayı teknolojik yeniliklere, değişim ve gelişime açık bir Bölümdür. Ülkemizin zamanla değişen ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte çevre mühendislerini yetiştirebilmeleri için Çevre Mühendisliği Bölümlerinin de değişen zamana, gelişen teknolojiye ve şartlara uyum sağlama zorunlulukları vardır. Ancak bu uyumu sağlayan Çevre Mühendisliği Bölümleri var olmaya devam edeceklerdir.

Bugün Ülkemizdeki Çevre Mühendisliği Bölümlerinin içinde bulundukları hâl ve sorunlar ancak paydaşların ortaklaşa olarak sorun analizi yapmaları, çözüm üretmeleri ile mümkün kılınacaktır. Bu kapsamda, sonuçlarının bir rapor hâlinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına sunulması planlanan, Çevre Mühendisliği eğitimi ve araştırmaları üzerine bir çalıştay yapılmasının ancak yine Çevre Mühendisliği Bölümlerinin bir araya gelerek yapması gereken bir çalışma olduğunu düşünüyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü olarak bu sorumluluk bilinciyle Üniversitemizde 9 Şubat 2018 Cuma günü “Ülkemizde Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Araştırmaları Çalıştayı” düzenliyoruz. Siz değerli Bölüm Başkanımızı Bölümünüzdeki diğer öğretim elemanları ile birlikte Ülkemizde Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Araştırmaları konularını konuşmak, tartışmak ve ortak paydalarda buluşmak için değerli katkılarınızı sunmak üzere Çalıştaya davet ediyoruz.

Çalıştayda görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum.

Çalıştay Düzenleme Kurulu Adına,

Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ
Adıyaman Üniversitesi Rektörü