Bilgi Notu

Adıyaman Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında 3 Haziran 2014 Salı günü saat 14.00'de Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Amfisinde "Biyogaz Çalıştayı" düzenlenmiştir. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak son yıllarda üretimi üzerinde önemle durulan ve araştırılan “Biyogaz” konusunun ele alındığı çalıştay programı 14:00-17:00 saatleri arasında iki oturum hâlinde gerçekleştirilmiş olup çalıştayın ilk oturumunda açılış konuşmaları ve sunumlar, ikinci oturumunda ise konu ile ilgili soru-cevap şeklinde serbest bilgi paylaşımı yapılmıştır.

Çalıştaya, başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ, Rektör Yardımcımız ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil ALAN, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret ONHAN olmak üzere üniversitemiz akademik ve idari personeli, iş adamları, çiftçiler ve öğrencilerden oluşan 100'ün üzerinde kişi katılmıştır.

Çalıştayın açılış konuşmaları; Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Harun TÜRKMENLER ve Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ tarafından gerçekleştirilmiştir.

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Harun TÜRKMENLER açılış konuşmasında artan enerji talebinin karşılanması ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında yenilenebilir enerjinin oldukça önemli bir yer tuttuğunu belirterek biyogazın enerjide dışa bağımlılığı azaltmada, atıkların bertaraf edilmesinde, tarımsal gübre üretiminde ve çevrenin korunmasında ön plana çıkan temiz bir enerji kaynağı olduğunu kaydetti. Türkiye’de yapılan tarım ve hayvancılıktan elde edilen gübrelerin ve diğer organik atıkların biyogaz tesislerinde işlenerek elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülmesinin son yıllarda artış göstermeye başladığını söyleyen TÜRKMENLER; “Türkiye’de biyogaz üretiminde büyük ancak şimdilik geniş ölçüde kullanılmayan bir potansiyel bulunmaktadır. Ayrıca ilimiz Adıyaman, tarımsal ve hayvansal potansiyelin yüksek olmasından dolayı biyogaz üretiminde öncü bir il olabilir. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü olarak, Adıyaman’ın yenilenebilir enerji sektörünün lokomotifi olma özelliğini ve rekabet gücünü sürdürebilmesi ve ayrıca sahip olduğu yüksek potansiyeli ortaya çıkarabilmesi için çözüm bulması gereken sorunlar ve çözüm yollarını bir çalıştay vasıtasıyla tartışmaya açmak istedik. Temennimiz bu çalıştayın bir başlangıç olması ve belli aralıklarla üreticilerimizin ve sektör temsilcilerinin bir araya gelerek sorunları ve çözüm yollarını tartışmalarına katkıda bulunmaktır.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ açılış konuşmasında; Türkiye’de ve dünyada toplumsal ve ekonomik kalkınmanın en önemli unsuru olan enerjiye her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek toplumumuzun gelecekte enerji sorunuyla uğraşmaması için artan enerji ihtiyacını petrol ve doğalgaz gibi tükenebilir fosil kaynaklar yerine, biyogaz ve güneş ışığı gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını bir alternatif olarak kullanmanın önemini vurguladı. Prof. Dr. GÖNÜLLÜ; “Enerji, insanlığın geleceğini zorlayacak ve sınırlayacak önemli bir konudur. Ancak enerjinin elde edilmesinde birçok sıkıntı ile karşılaşılmaktadır. Bizler, gelecekte enerji problemiyle yüzleşmemek için bir “Robinson Crusoe” gibi hareket etmeliyiz. Bir adada çaresiz bir durumda olduğumuzu düşünerek etrafımıza bakıp var olanlarla hayatımızı geliştirmeliyiz. Bu manada hayvan ve bitki artıklarından biyogaz üretimi son yıllarda üzerinde en çok durulan ve araştırılan konulardan biridir. Tabiatın bize sunduğu fazlasıyla imkânlar var. Yeter ki biz düşünelim ve fikirlerimizi uygulamaya koyalım. Bu sayede kendi kendine yeten, ihtiyaç fazlası ürün ortaya koyan ve böylece çaresiz toplumlara da faydalı olabilen bir toplum hâline gelebileceğiz. Ancak toplumumuz bu konuları yeterince bilmemektedir. Burada en büyük görev Üniversitelerimize düşüyor. Şu anda ülkemizde 180’den fazla üniversite var ve hepsi de hükûmet tarafından desteklenmektedir. Üniversiteler için bir fırsatlar dönemindeyiz ve hiçbir zaman da böyle bir fırsatlar dönemi yaşanmamıştır. Yani Üniversitelerin topluma karşı olan sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirebilmeleri için bütün koşullar oluşmuştur. Bu bakımdan Adıyaman Üniversitesi olarak görevlerimizi yapmaya gayret ediyoruz. Kaynakların en büyüğü insandır. Kendini geliştirmiş bir insandan daha faydalı, daha iyi varlık yoktur. Boş, kuru emeklerle vakit geçirmek istemiyoruz. Neye inanıyorsanız inanın, gelecekte insanlara faydalı olmayacaksanız gelecek sizi yâd etmeyecektir. Bunun için; bedenen değil, fikren çalışmalıyız. Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra çalıştay sunumları yapılmıştır. Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Yavuz DEMİRCİ “Biyogaz ve Adıyaman İlinin Biyogaz Potansiyeli”, Öğr. Gör. Fatih TUFANER ise “Organik Madde İçeriği Yüksek Atıklardan Biyogaz Üretimi”; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü’nden M. Nedim BAYBATMAZ “Adıyaman’ın Büyükbaş Hayvancılık Potansiyeli”, HBG İnşaat Tarım ve Hayvancılık firması temsilcisi Hicri GÜRSOY ise “Biyogazda Türkiye ve Dünyadaki Son Durum” konularında sunumlarda bulunmuşlardır.

Sunumların ardından serbest bilgi paylaşımının yapıldığı soru-cevap kısmına ve sonrasında da Çevre Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında yer alan laboratuvar ölçekli Biyogaz Tesisi gezisine geçilmiştir. Çalıştay programı teknik gezinin ardından tamamlanmıştır.