Temel Bilgiler

Çevre Mühendisliği Hakkında

Çevre Mühendisliği, çevre kirliliği konularının ortaya çıkması ile başlamış bir meslektir.

Çevre mühendisliği programı; çevre kirliliğinin önlenmesi ve yaşam alanlarının kalitesinin korunması kapsamında,

 • Çevre yönetim sistemleri ve planları,
 • Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED),
 • Çevresel kaynak ve ortamların planlanması ve korunması,
 • Kirlilik (hava, su, toprak, gürültü, koku, ışık, vb) önleme ve arıtma teknik ve teknolojileri,
 • Atık (katı, sıvı, gaz, zararlı, evsel ve endüstriyel vb) önleme, azaltma, yeniden kullanma, geri kazanma, geri dönüşüm, arıtma ve bertaraf teknik ve teknolojileri,
 • İçme ve kullanma suyu temini ve arıtımı,
 • Evsel ve endüstriyel atık sular (kanalizasyon) ile yağmur sularının toplanması ve arıtımı,

konuları ve alt konularında bilimsel çalışmalar yürüten disiplinler arası bir mühendislik dalıdır.

Çevre mühendisliği programı mezunları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği hükümleri uyarınca çevre mühendisliği konularında;

 • Etüd, fizibilite, proje,
 • Araştırma, geliştirme ve planlama,
 • Danışmanlık ve eğitim,
 • Kontrollük,
 • Deneme işletmesi, muayene ve kabul,
 • Uygulama ve işletme yönetimi,
 • Keşif-şartname-ihale dosyası hazırlama ve düzenleme,
 • Hakediş ve kesin hesap,
 • Numune alma, deney, ölçüm, analiz ve modelleme,

hizmetlerini yürütebilirler.

Çevre Mühendislieri, bu hizmetleri yürütmek üzere kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecekleri gibi serbest olarak da çalışabilirler.

Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında

Adıyaman Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2011 yılında kurulmuş olup ilk defa 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Şu an 1'i profesör, 6'sı yardımcı doçent ve 1'i araştırma görevlisi olmak üzere toplam 8 kişilik bir kadro ile hizmet vermektedir.

Çevre Mühendisliği Bölümü 2 Ana Bilim Dalından oluşmaktadır. Bunlar;

 • Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı

2012-ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına göre Adıyaman Üniversitesi Çevre Mühendisliği Programı, 41 farklı üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümünde bulunan toplamdaki 68 Çevre Mühendisliği programı arasında en yüksek giriş puanı sıralamasında 478,75185 puan ile 1., en düşük giriş puanı sıralamasında ise 214,38453 puan ile 51. sırada tercih edilmiştir. Öğrenci kontenjanı 47 olan Bölümümüzün kontenjanı 2012-ÖSYS yerleştirmeleri ile tamamen dolmuştur.

Bu sonuçlara göre Çevre Mühendisliği programlarına yerleşen tüm adaylar arasında en yüksek puanlı aday Adıyaman Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünü tercih etmiş ve yerleşmiştir. Öğrenci alımına başladığı ilk yıl böylesi bir tercih edilirlik ile Çevre Mühendisliği programları arasında beklenenin üstünde bir başarı ile yerini alan Bölümümüz 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrencilerine hizmet vermektedir.

Öğrencilerimizin tüm işlemleri Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca yürütülmektedir. Gerekli tüm belge ve formlar Kalite Kayıtları sayfasında yer almaktadır.

Misyon

21. yüzyıl çevre sorunlarının tespiti ve mühendislik yaklaşımları ile çözümü için gerekli bilgi ve donanıma sahip bireyler yetiştirmek ve çevre mühendisliği alanında kaliteli araştırmalara imza atmaktır.

Vizyon

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında aktif rol oynayan, evrensel ve ulusal çevre sorunlarının çözümü için ihtiyaçlar doğrultusunda kendini yenileyen ve bu konuda çağdaş eğitim ve araştırma stratejileri oluşturan ve uygulayan bir bölüm olmaktır.

Fotoğraf Galerisi

Üniversitemizden fotoğraflar için lütfen tıklayınız.

İlgili Belgeler

 


Güncelleme tarihi: 07/05/2018
Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler son olarak yukarıda belirtilen tarihte güncellenmiştir. Bu sebeple, bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.