UME Yönergesi Değişiklik Duyurusu

22.12.2017

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) Yönergesi 13/12/2017 tarih ve 2017/25-03 sayılı Senato Kararı ile değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklk ile UME şartları Madde 7'de aşağıdaki şekilde olmuştur.

Madde 7. Öğrenciler, Mühendisliği Uyum dersine kayıt yaptırmak ve UME öğrencsi olabilmek için Yönetmelikte belirtilen ders kaydı şartlarına ek olarak aşağıdaki şartları da taşımalıdırlar. Öğrencilerin bu şartları taşıdıklarının kontrolü danışmanları tarafından yapılır.

  • 4. sınıf öğrencisi olmak
  • Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olmak
  • UME dersini alacağı dönemde devam zorunluluğu bulunan başka bir dersi olmamak
  • Bitirme Projesi hariç alttan en fazla 2 dersi olmak

Öğrencilerimize ilanen duyurulur!

Görüntülenme Sayısı: 485