2017-18-2 Bitirme Projesi Teslim ve Sunum Tarihleri

4.5.2018

Yarıyıl Sonu Sınav Programında 29 Mayıs 2018 Salı günü yapılacağı duyurulan Bitirme Projesi Sunumuna girebilmek için bitirme projelerini tamamlayıp danışman onayı alan öğrencilerimizin ADYÜ Mühendislik Fakültesi Bitirme Projesi Teslim ve Değerlendirme Formunu doldurup danışman öğretim üyelerine onaylatarak ADYÜ Mühendislik Fakültesi Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu ve Şablonuna göre hazırlamış oldukları bitirme projelerini ADYÜ Mühendislik Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi gereği basılı ve dijital hâlde en geç derslerin son günü olan 15 Mayıs 2018 Salı günü saat 17.00'ye kadar Bölüm Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

Süreç şu şekilde işlemektedir:

Bitirme Projeleri ile ilgili tüm form ve belgelere Fakültemiz Eğitim Belgeleri sayfasından erişilebilmektedir.

Bitirme Projesi 3 dersi alan öğrencilerimize ilanen duyurulur!

Görüntülenme Sayısı: 108